A A A
08 07 2016

Avan is toekomstbestendig

Afgelopen jaar zijn er vervoerstaken van het Rijk naar gemeenten overgedragen. Om die efficiënt en toekomst bestendig te organiseren, hebben de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gekozen voor bundeling van de diverse vervoersvormen in één organisatie. 

De gemeenten vinden het belangrijk dat het openbaar vervoer toegankelijk is voor alle reizigers. Ook mensen die niet zelf met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen, moeten kunnen rekenen op aanvullend openbaar vervoer. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de vaststelling of inwoners in aanmerking komen voor het aanvullend openbaar vervoer van Avan en onder welke voorwaarden. 


Zelfde telefoonnummer

Voor de mensen die nu met de Stadsregiotaxi reizen verandert er niet veel. Zij bellen vanaf 1 september nog steeds met hetzelfde telefoonnummer (0900 734 46 82) om een rit te reserveren. Voor andere gebruikers, zoals Zorgtaxi, Kamer tot Kamervervoer, die nu ook gebruik gaan maken van Avan en zelf ritten moeten boeken veranderd het telefoonnummer wel en wordt ook 0900 734 46 82. Daarnaast komt er een gebruiksvriendelijke website voor het plannen van een rit. Eind augustus krijgen zij een informatiepakket thuisgestuurd, met daarin een nieuwe vervoerspas en een antwoord op de belangrijkste vragen. 


Nieuw vervoerssysteem

In dit nieuwe vervoersysteem worden regie en uitvoering uit elkaar getrokken. Die regie ligt bij de onafhankelijke centrale die het vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk inzet. De regiecentrale is verantwoordelijk voor het aannemen en plannen van ritten, advies aan reizigers en de verdeling van ritopdrachten onder acht gecontracteerde vervoersbedrijven. Deze contractanten voeren de ritten onder de naam Avan uit.

Oude mevrouw zit in de Avan bus