A A A
21 07 2016

Regio Arnhem Nijmegen kiest voor duurzaam vervoer

De Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen gaat vanaf 1 september namens 19 gemeenten het vervoer voor bijzondere groepen organiseren, waaronder vervoer in het kader van de WMO, de Jeugdwet, het leerlingenvervoer, kleinschalig OV en maatwerkvervoer in het kader van de Participatiewet.

Voor dit vervoer heeft de vervoersorganisatie een Europese aanbesteding gehouden. In deze aanbesteding is duurzame inkoop van voertuigen als optie meegenomen. Afgelopen donderdag heeft het bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen met ruime meerderheid van stemmen besloten de optie inkoop duurzame voertuigen te lichten. ‘Er is veel over gesproken en goede discussie gevoerd, met dit besluit laten we zien dat we ook in het doelgroepenvervoer als regio duurzaam willen zijn’, aldus Arthur Boone, voorzitter.

Straks worden er voor Avan 7% elektrische, 88% groengas en nog maar 5% dieselvoertuigen ingezet. Totaal gaat het om 232 voertuigen.

Bron: http://bit.ly/29XXdRB

Rolstoel basketbalster wordt in Avan busje begeleidt