Reizigers geven Avan een ruime voldoende

Reizigers beoordelen de kwaliteit van Avan met een 7,3. Dat blijkt uit het recent onafhankelijke uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder ruim tweeduizend reizigers die regelmatig van Avan gebruik maken. Vooral de rijstijl en de klantvriendelijkheid van de chauffeur, de netheid van het voertuig en het veilige gevoel tijdens de rit scoren hoog. Alleen op klachtafhandeling scoort Avan onvoldoende.

Tevreden reizigers

Arthur Boone, wethouder in Westervoort en voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen: 'Ik denk dat dit een prima resultaat is. En wat vooral belangrijk is: de reiziger is tevreden. Want laten we niet vergeten waarom dit vervoer er is. We doen dit voor mensen die gebruik maken van de Wmo, de Jeugdwet, het leerlingenvervoer, kleinschalig OV en maatwerkvervoer volgens de Participatiewet. Toch kunnen we niet stil blijven zitten. We streven naar een 7,6, dus er moet een tandje bij. Dat geldt vooral voor de klachtafhandeling, die moet echt beter. Hiervoor zijn de eerste stappen reeds gezet.'  

Rapportcijfers

Avan scoort over het geheel een 7,3, waar de doelstelling een 7,6 is. Het hoogste scoort de netheid van het voertuig (8,3), gevolgd door het gevoel veilig vervoerd te worden (8,1) en de klantvriendelijkheid en rijstijl van de chauffeur (beide 7,9). De klachtafhandeling scoort met 5,1 als enige onvoldoende. Dat komt onder meer doordat men geen reactie op een klacht kreeg of de klacht niet goed begrepen werd. De vervoersorganisatie gaat daarom nu bekijken of de klachtenafhandeling beter georganiseerd kan worden. Het aantal klachten zelf daarentegen is lager dan het landelijk gemiddelde. Landelijk hebben reizigers in 0,3 procent van de ritten een klacht. Bij Avan is dat 0,1 procent. Dat blijkt uit een eigen rapportage van Avan. 

Meeste ritten voor 'bezoekjes'

Reizigers gebruiken Avan het meest om op bezoek te gaan bij kennissen of om naar een medische afspraak te gaan. Ook ziekenhuisbezoek en winkelen scoren hoog. 86 Procent van de ritten zijn voor het 'vraagafhankelijk vervoer'. Dat wil zeggen een rit op afroep die door een reiziger wordt gereserveerd. De overige 14 procent is het 'routevervoer', reizigers die structureel gebruik maken van taxivervoer naar school, werk, dagbesteding of zorgbehandeling.  

Onderzoek representatief

Van Avan maken ongeveer 21.000 reizigers gebruik. 10 Procent van hen (2089) vulde een enquête is, digitaal of op papier. Daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek representatief. Het onderzoek werd in oktober uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau QP Project Consultancy in opdracht van Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen.   

Over Vervoersorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen

De negentien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland werken samen aan het regionale doelgroepenvervoer. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar en de provincie Gelderland. De vervoersorganisatie brengt de belangen van de deelnemers samen op het gebied van aanvullend vervoer. Samen werken we aan het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken vervoersysteem. Dit vervoer rijdt per 1 september 2016 onder de naam Avan. Het houdt rekening met de mogelijkheden van de reizigers en hun sociale netwerk. En het bedient ook het buitengebied en de kleine kernen, met optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer.