A A A

Over ons

De achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland werken samen aan het regionale doelgroepenvervoer. Hiervoor is de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen opgericht.


Behartiging belangen

De vervoersorganisatie brengt de belangen van de deelnemers samen op het gebied van aanvullend vervoer. Samen werken we aan het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken vervoersysteem. Dit vervoer rijdt per 1 september 2016 onder de naam Avan. Het houdt rekening met de mogelijkheden van de reizigers en hun sociale netwerk. En het bedient ook het buitengebied en de kleine kernen, met optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer.

Doelen en taken

In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer.


De samenwerkende partijen

Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar en de provincie Gelderland.


De mensen

In het bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen zitten achttien personen; uit elke gemeente één. 


Bestuursleden

P. Baneke
P. Baneke

Wethouder gemeente Mook en Middelaar

H. van den Berg
H. van den Berg

Wethouder gemeente Heumen

E. Heinrich
E. Heinrich

Wethouder gemeente Renkum

P. Bollen
P. Bollen

Wethouder gemeente Doesburg

A. Boone
A. Boone

Wethouder gemeente Westervoort

G. van Gorkum
G. van Gorkum

Wethouder gemeente Rozendaal

G. Ritsema
G. Ritsema

Wethouder gemeente Arnhem

R. Haverkamp
R. Haverkamp

Wethouder gemeente Rheden

R. van Hoeven
R. van Hoeven

Wethouder gemeente Overbetuwe

P.J.M. de Klein
P.J.M. de Klein

Wethouder gemeente Beuningen

I. Knuiman
I. Knuiman

Wethouder gemeente Duiven

T.J.H.M. Loeff-Hageman
T.J.H.M. Loeff-Hageman

Wethouder gemeente Montferland

P. Loermans
P. Loermans

Wethouder gemeente Wijchen

H. Tiemens
H. Tiemens

Wethouder gemeente Nijmegen

A. ten Westeneind
A. ten Westeneind

Wethouder gemeente Berg en Dal

H.W.M. Witjes
H.W.M. Witjes

Wethouder gemeente Lingewaard

J. van Baal
J. van Baal

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Overbetuwe

H. Breunissen
H. Breunissen

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Westervoort

J.J. Driessen
J.J. Driessen

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Beuningen

B. Frings
B. Frings

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Nijmegen

F. Jansen
F. Jansen

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Doesburg

M.H.T. Lepoutre
M.H.T. Lepoutre

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Druten

A. Logemann
A. Logemann

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Rozendaal

T. Spaargaren
T. Spaargaren

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Duiven

K. Peters
K. Peters

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Mook en Middelaar

A. Schaap
A. Schaap

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Wijchen

J. Sluiter
J. Sluiter

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Lingewaard

E. de Swart
E. de Swart

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Heumen

J.G.M. Thijssen
J.G.M. Thijssen

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Berg en Dal

H. van den Berg
H. van den Berg

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Renkum

T. Vugts
T. Vugts

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Rheden

I.T.J.M. Wolsing
I.T.J.M. Wolsing

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Montferland


Medewerkers

Gilbert Mulder
Gilbert Mulder

Interim Secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Chrit Wolfhagen
Chrit Wolfhagen

Interim Secretaris-hoofd Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Angelique Jensen
Angelique Jensen

Contractmanager Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Bert de Bruijn
Bert de Bruijn

Contractbeheerder Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Hugo van Amsterdam
Hugo van Amsterdam

Controller Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Jeske Roozen
Jeske Roozen

Management assistent Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen


Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer

De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders van Avan, die zijn verenigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO): Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen.

Samenstelling

De RAD bestaat uit een afvaardiging van ervaringsdeskundigen uit de achttien deelnemende gemeenten van Avan. Deze leden zijn bij voorkeur afkomstig uit lokale belangenorganisaties of adviesraden binnen het sociaal domein en bij voorkeur gebruikers van Avan.

Binnen de RAD wordt gestreefd naar een spreiding van kennis uit diverse doelgroepen, te weten Wmo-vervoer, vertegenwoordigers van leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan en mensen die worden vervoerd naar dagbesteding of in het kader van de Participatiewet. Zodoende kan zo goed mogelijk op specifieke problematiek worden ingespeeld en het bestuur van Avan geadviseerd worden.

Wat doen we wel en wat doen we niet?

De advisering richt zich op de uitvoering en monitoring van het Avan-doelgroepenvervoer op regionaal niveau. Het gaat dan met name over het naleven van de afgesproken regels, monitoring van wijze van klachtafhandeling, de werkwijze van de regiecentrale, de kwaliteit van het daadwerkelijke vervoer en de deskundigheid en klantvriendelijkheid van chauffeurs. De RAD behandelt geen individuele klachten, tenzij blijkt dat een klacht een structureel probleem is of kan worden.

De RAD adviseert niet over zaken als de hoogte van Wmo-kortingstarieven, wie wel of geen indicatie krijgt voor een vervoerspas en voor hoeveel kilometers per jaar deze kortingspas geldig is. Over dit soort zaken gaan de gemeenten zelf. Het is dan ook aan de lokale belangenorganisatie(s) om hierover de vinger aan de pols te houden.

Avan wordt ook ingezet op plaatsen waar het reguliere openbaar vervoer niet (meer) rijdt. Voor dit onderdeel is de provincie Gelderland verantwoordelijk en de advisering en belangenbehartiging over dit aanvullende OV loopt via het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) Gelderland.

Leden gezocht!

Omdat de leden vanuit de Wmo-doelgroep binnen de RAD al ruim vertegenwoordigd zijn, gaat de voorkeur uit naar ervaringsdeskundigen vanuit leerlingenvervoer of dagbestedingsvervoer. Dit zouden ook vertegenwoordigers namens zorginstellingen kunnen zijn. Leden ontvangen een reiskostenvergoeding en een kleine presentievergoeding.

Voor geïnteresseerde aspirant-leden zijn bij het secretariaat van de RAD het instellingsbesluit van de RAD en een profielschets opvraagbaar.

De RAD vergadert in principe acht keer per jaar op woensdagochtend in het gemeentehuis van Elst. De RAD heeft een onafhankelijke voorzitter en beschikt over secretariële ondersteuning.

Contact

Het secretariaat van de RAD is te bereiken via e-mail: RADsecretariaat@gmail.com

Leden van de RAD 


Gemeente

Lid RAD

Achtergrond

Arnhem

Piet den Duijf

APCG

Berg en Dal

Thérès Wieland

WMO-adviesgroep gemeente Berg en Dal, ROCOV

Beuningen

 

 

Doesburg

Liesbeth Bok

ASD Doesburg

Druten

 

 

Duiven

 

 

Heumen

Guy Clairbois

Ervaringsdeskundige leerlingenvervoer

Lingewaard

 

 

Montferland

Theo Evers

Sociale Raad Montferland

Mook en Middelaar

Guy Clairbois

Ervaringsdeskundige leerlingenvervoer

Nijmegen

Jos Storms

Zelfregiecentrum Nijmegen (ZRCN)

Overbetuwe

Arie Hoogerbrugge

Participatieraad Overbetuwe

Renkum

 

 

Rheden/Rozendaal     

Hans de Beer

ASD Rheden/Rozendaal

Westervoort

Patricia van Bladel

Gehandicaptenraad Westervoort

Wijchen

 

 

Zevenaar

Joos Postma

Ouderenadviseur


Contactgegevens

Vragen of meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op: 

Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen 

Eusebiusbuitensingel 53 
6828 HZ Arnhem

info@vervoersorganisatie.nl

KVK: 66191084
BTW nummer: 856435065B01
IBAN: NL70 BNGH 0285 1694 91