A A A

Over ons

De achttien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland werken samen aan het regionale doelgroepenvervoer. Hiervoor is de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen opgericht.


Behartiging belangen

De vervoersorganisatie brengt de belangen van de deelnemers samen op het gebied van aanvullend vervoer. Samen werken we aan het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken vervoersysteem. Dit vervoer rijdt per 1 september 2016 onder de naam Avan. Het houdt rekening met de mogelijkheden van de reizigers en hun sociale netwerk. En het bedient ook het buitengebied en de kleine kernen, met optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer.

Doelen en taken

In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer.


De samenwerkende partijen

Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar en de provincie Gelderland.


De mensen

In het bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen zitten achttien personen; uit elke gemeente één.


Bestuursleden

C. Koers
C. Koers

Wethouder gemeente Zevenaar

S. Doorenbos
S. Doorenbos

Wethouder gemeente Mook en Middelaar

R. Waas
R. Waas

Wethouder gemeente Heumen

L. Rolink
L. Rolink

Wethouder gemeente Renkum

P. Bollen
P. Bollen

Wethouder gemeente Doesburg

T. Kampschreur
T. Kampschreur

Wethouder gemeente Westervoort

A. Springveld
A. Springveld

Wethouder gemeente Druten

A. Logemann
A. Logemann

Wethouder gemeente Rozendaal

R. van der Zee
R. van der Zee

Wethouder gemeente Arnhem

D. Klomberg
D. Klomberg

Wethouder gemeente Rheden

R. Engels
R. Engels

Wethouder gemeente Overbetuwe

F. Houben
F. Houben

Wethouder gemeente Beuningen

I. Knuiman
I. Knuiman

Wethouder gemeente Duiven

O. van Leeuwen
O. van Leeuwen

Wethouder gemeente Montferland

P. Loermans
P. Loermans

Wethouder gemeente Wijchen

H. Tiemens
H. Tiemens

Wethouder gemeente Nijmegen

S. Fleuren
S. Fleuren

Wethouder gemeente Berg en Dal

A. Slob
A. Slob

Wethouder gemeente Lingewaard

H. Sluiter
H. Sluiter

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Westervoort

P. Klein
P. Klein

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Beuningen

G. Visser
G. Visser

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Nijmegen

B. van Veldhuizen
B. van Veldhuizen

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Doesburg

S. van Elk
S. van Elk

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Druten

M. Albricht
M. Albricht

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Rozendaal

T. Spaargaren
T. Spaargaren

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Duiven

G. Wienhoven
G. Wienhoven

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Mook en Middelaar

T. Burgers
T. Burgers

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Wijchen

H. Witjes
H. Witjes

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Lingewaard

F. Eetgerink
F. Eetgerink

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Heumen

I. van de Scheur
I. van de Scheur

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Berg en Dal

M. Mulder
M. Mulder

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Renkum

M.F.H. Budel
M.F.H. Budel

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Rheden

W. Sinderdinck
W. Sinderdinck

Plaatsvervangend bestuurslid, wethouder gemeente Montferland


Medewerkers

Math van den Beucken

Directeur Secretaris Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Angelique Jensen

Contractmanager Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Jeske Roozen

Contractmanager Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Bert de Bruijn

Contractbeheerder Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Coen Wenting

Controller Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen


Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer

De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders van Avan, die zijn verenigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO): Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen.

Samenstelling

De RAD bestaat uit een afvaardiging van ervaringsdeskundigen uit de achttien deelnemende gemeenten van Avan. Deze leden zijn bij voorkeur afkomstig uit lokale belangenorganisaties of adviesraden binnen het sociaal domein en bij voorkeur gebruikers van Avan.

Binnen de RAD wordt gestreefd naar een spreiding van kennis uit diverse doelgroepen, te weten Wmo-vervoer, vertegenwoordigers van leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan en mensen die worden vervoerd naar dagbesteding of in het kader van de Participatiewet. Zodoende kan zo goed mogelijk op specifieke problematiek worden ingespeeld en het bestuur van Avan geadviseerd worden.

Wat doen we wel en wat doen we niet?

De advisering richt zich op de uitvoering en monitoring van het Avan-doelgroepenvervoer op regionaal niveau. Het gaat dan met name over het naleven van de afgesproken regels, monitoring van wijze van klachtafhandeling, de werkwijze van de regiecentrale, de kwaliteit van het daadwerkelijke vervoer en de deskundigheid en klantvriendelijkheid van chauffeurs. De RAD behandelt geen individuele klachten, tenzij blijkt dat een klacht een structureel probleem is of kan worden.

De RAD adviseert niet over zaken als de hoogte van Wmo-kortingstarieven, wie wel of geen indicatie krijgt voor een vervoerspas en voor hoeveel kilometers per jaar deze kortingspas geldig is. Over dit soort zaken gaan de gemeenten zelf. Het is dan ook aan de lokale belangenorganisatie(s) om hierover de vinger aan de pols te houden.

Avan wordt ook ingezet op plaatsen waar het reguliere openbaar vervoer niet (meer) rijdt. Voor dit onderdeel is de provincie Gelderland verantwoordelijk en de advisering en belangenbehartiging over dit aanvullende OV loopt via het ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) Gelderland.

Leden gezocht!

Omdat de leden vanuit de Wmo-doelgroep binnen de RAD al ruim vertegenwoordigd zijn, gaat de voorkeur uit naar ervaringsdeskundigen vanuit leerlingenvervoer of dagbestedingsvervoer. Dit zouden ook vertegenwoordigers namens zorginstellingen kunnen zijn. Leden ontvangen een reiskostenvergoeding en een kleine presentievergoeding.

Voor geïnteresseerde aspirant-leden zijn bij het secretariaat van de RAD het instellingsbesluit van de RAD en een profielschets opvraagbaar.

De RAD vergadert in principe acht keer per jaar op woensdagochtend in het gemeentehuis van Elst. De RAD heeft een onafhankelijke voorzitter en beschikt over secretariële ondersteuning.

Contact

Het secretariaat van de RAD is te bereiken via e-mail: RADsecretariaat@gmail.com

Leden van de RAD

Gemeente

Lid RAD

Achtergrond

Arnhem

Piet den Duijf

APCG, ROCOV

Berg en Dal

Thérès Wieland

WMO-adviesgroep gemeente Berg en Dal, ROCOV

Beuningen

Bert Statema

Cliëntenraad Beuningen

Doesburg

Liesbeth Bok

ASD Doesburg

Druten

Jan Elemans

Duiven

Lid gezocht

Heumen

Lid gezocht

Lingewaard

Paul Jansen

Montferland

Henk Tomas

Mook en Middelaar

Lid gezocht

Nijmegen

Rens van Dijk

Overbetuwe

Arie Hoogerbrugge

Participatieraad Overbetuwe

Renkum

Lid gezocht

Rheden/Rozendaal

Hans de Beer


Westervoort

Patricia van Bladel

Gehandicaptenraad Westervoort

Wijchen

Lid gezocht

Zevenaar

Joos Postma

OuderenadviseurContactgegevens

Vragen of meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op:

Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

info@vervoersorganisatie.nl

KVK: 66191084
BTW nummer: 856435065B01
IBAN: NL70 BNGH 0285 1694 91