Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD)

De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders van Avan, die zijn verenigd in een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO): Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen.

Samenstelling

De RAD bestaat uit een afvaardiging van ervaringsdeskundigen uit de achttien deelnemende gemeenten van Avan. Deze leden zijn bij voorkeur afkomstig uit lokale belangenorganisaties of adviesraden binnen het sociaal domein en bij voorkeur gebruikers van Avan.

Binnen de RAD wordt gestreefd naar een spreiding van kennis uit diverse doelgroepen, te weten Wmo-vervoer, vertegenwoordigers van leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan en mensen die worden vervoerd naar dagbesteding of in het kader van de Participatiewet. Zodoende kan zo goed mogelijk op specifieke problematiek worden ingespeeld en het bestuur van Avan geadviseerd worden.

Wat doen we wel en wat doen we niet?

De advisering richt zich op de uitvoering en monitoring van het Avan-doelgroepenvervoer op regionaal niveau. Het gaat dan met name over het naleven van de afgesproken regels, monitoring van wijze van klachtafhandeling, de werkwijze van de regiecentrale, de kwaliteit van het daadwerkelijke vervoer en de deskundigheid en klantvriendelijkheid van chauffeurs. De RAD behandelt geen individuele klachten, tenzij blijkt dat een klacht een structureel probleem is of kan worden.

De RAD adviseert niet over zaken als de hoogte van Wmo-kortingstarieven, wie wel of geen indicatie krijgt voor een vervoerspas en voor hoeveel kilometers per jaar deze kortingspas geldig is. Over dit soort zaken gaan de gemeenten zelf. Het is dan ook aan de lokale belangenorganisatie(s) om hierover de vinger aan de pols te houden.

Leden gezocht!

Omdat de leden vanuit de Wmo-doelgroep binnen de RAD al ruim vertegenwoordigd zijn, gaat de voorkeur uit naar ervaringsdeskundigen vanuit leerlingenvervoer of dagbestedingsvervoer. Dit zouden ook vertegenwoordigers namens zorginstellingen kunnen zijn. Leden ontvangen een reiskostenvergoeding en een kleine presentievergoeding.

Voor geïnteresseerde aspirant-leden zijn bij het secretariaat van de RAD het instellingsbesluit van de RAD en een profielschets opvraagbaar.

De RAD vergadert in principe acht keer per jaar op woensdagochtend in het gemeentehuis van Elst. De RAD heeft een onafhankelijke voorzitter en beschikt over secretariële ondersteuning.

Contact

Het secretariaat van de RAD is te bereiken via e-mail: RADsecretariaat@gmail.com

Leden van de RAD

Gemeente

Lid RAD

Achtergrond

Arnhem

Marjolein van den Broek

APCG, gebruiker Avan

Berg en Dal

Thérès Wieland

Seniorenraad Berg en Dal, ROCOV

Beuningen

Bert Statema

ASD Beuningen

Doesburg

Lid gezocht

 

Druten

Lid gezocht  

Duiven

Eric Bron Leerlingenvervoer Avan

Heumen

Lid gezocht  

Lingewaard

Paul Jansen Gebruiker Avan

Montferland

Lid gezocht

 

Mook en Middelaar

Lid gezocht  

Nijmegen

Rens van Dijk

Zelfregiecentrum Nijmegen,  gebruiker Avan

Overbetuwe

Roelof Hardeman

 

Renkum

Jan Achterberg

Cliëntenraad Het Schild, gebruiker Avan

Rheden/Rozendaal

Hans de Beer

Adviesraad Cliënten- en Inwonersparticipatie, gebruiker Avan

Westervoort

Patricia van Bladel

Gehandicaptenraad Westervoort, gebruiker Avan

Wijchen

Lid gezocht  

Zevenaar

 

Gebruiker Avan