A A A
Samen sturen we de processen achter het aanvullend openbaar vervoer in onze regio.

Vervoersorganisatie
Regio Arnhem Nijmegen

We organiseren vervoer voor bijzondere groepen in onze regio. Het zijn mensen die gebruik maken van de Wmo, de Jeugdwet, het leerlingenvervoer, kleinschalig OV en maatwerkvervoer volgens de Participatiewet. En dat doen we zo duurzaam mogelijk!

Meer Informatie →

agenda


Bestuursvergadering BVO DRAN

19 nov. 20

Deze vergadering vindt plaats bij de gemeente Arnhem van 15.00 tot 17.00 uur.

laatste nieuws


Reizigers geven Avan een ruime voldoende

01-12-2017

Reizigers beoordelen de kwaliteit van Avan met een 7,3. Dat blijkt uit het recent onafhankelijke uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder ruim tweeduizend reizigers die regelmatig van Avan gebruik maken. Vooral de rijstijl en de klantvriendelijkheid van de chauffeur, de netheid van het voertuig en het veilige gevoel tijdens de rit scoren hoog. Alleen op klachtafhandeling scoort Avan onvoldoende.