Bestuursvergadering BVO DRAN 6 juli 2023

Deze bestuursvergadering vindt digitaal plaats en is niet voor publiek toegankelijk.

Agenda bestuursvergadering BVO DRAN 6 juli 2023

Verslag bestuursvergadering BVO DRAN 6 juli 2023

BIJLAGEN

3a Financiële MARAP Q1 - 2023

3b Rapportage Continue KTO Q1 2023 26-04-2023

3c Avan - jaarverslag Klachtencommissie

3d Avan duurzaamheid jaarrapportage 2022

3e Kwaliteit dgv Avan en malussen 2022

5a Memo vaststelling jaarrekening 2022

5c Controleverklaring w.g.

5e Jaarstukken gewaarmerkt

6a Memo vaststelling MJPB 2024 - 2027 (incl. gewijzigde begroting 2023

6b MJPB 2024 - 2027 incl. gewijzigde begroting 2023 versie bestuur 6 juli 2023

6c Reactienota zienswijzen ontwerp MJPB 2024 - 2027 incl. gewijzigde begroting 2023

7a Memo aanpassing instellingsbesluit RAD 

7b 2023 concept vernieuwd instellingsbesluit RAD

7c 2023 wijzigingen concept vernieuwd instellingsbesluit RAD

8-9d 230710 Persbericht - reizigers tevreden over het vervoer van Avan

8a Memo KTO Vraagafhankelijk vervoer

8b Factsheet Avan - KTO Jaarrapportage Avan VAV 2022 - 2023

8c Concept KTO Jaarrapportage Avan VAV 2022 - 2023 

9a Memo KTO Routevervoer

9b Factsheet Avan- KTO routevervoer 2023

9c KTO Rapportage Avan RV 2023

 

Wanneer documenten voor u niet leesbaar zijn, kunt u contact opnemen met de vervoersorganisatie via info@vervoersorganisatie.nl