Voorzitter Adviesraad gezocht

De Reizigersadviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) van Avan is op zoek naar een nieuwe voorzitter die voldoet aan onderstaande profielschets:

 • Vertegenwoordiger en woordvoerder van de RAD
 • Het goed kunnen leiden van een vergadering, ook digitaal
 • Digitaal vaardig
 • Verbindend, constructief
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Politiek bestuurlijke kennis e/o ervaring en politieke sensitiviteit
 • Meedenkend vanuit reizigersperspectief en vanuit VN-verdrag gelijke rechten, met realiteitszin
 • Bewustzijn dat onderwerpen ter advisering exemplarisch dienen te zijn (geen incidentele klachten)
 • Autonomie van de RAD bewaken
 • Contacten onderhouden en aangaan
 • Bereidheid tot kennis vergaren over doelgroepenvervoer in het algemeen en in de regio Arnhem-Nijmegen in het bijzonder.

De voorzitter van de RAD wordt ondersteund door een vicevoorzitter en een secretariaat. Uitgangspunt van de RAD is het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de RAD, zo’n acht keer per jaar, en bereidt deze samen met het secretariaat voor. Hiervoor kan €140 per vergadering gedeclareerd worden (plus reiskosten). Daarnaast heeft de voorzitter tussen de vergaderingen door contact met allerlei partijen wanneer het gaat om vertegenwoordiging van de doelgroep.

Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact opnemen via RADsecretariaat@gmail.com