Bestuursvergadering BVO DRAN 23 maart 2023

Deze vergadering vindt plaats bij locatie De Stek in Duiven van 15.45 uur - 17.00 uur.

Agenda bestuursvergadering BVO DRAN 23 maart 2023

Verslag bestuursvergadering BVO DRAN 23 maart 2023

Bijlagen

3a memo ingekomen stukken

3b memo Financiële gegevens

3b.1 Financiële gegevens BVO DRAN 2022 - Afrekening gemeenten

3b.2 Financiële gegevens BVO DRAN 2022 - Balans

3b.3 Financiële gegevens BVO DRAN 2022 - Winst- en verliesrekening

3c Brief wijziging Wet gemeenschappelijke regeling in Gelderland Midden 

3d Rapportage Continue KTO Avan Q4 2022

3e kamerbrief-inzake-de-stand-van-zaken-van-uitvoeren-acties-leerlingenvervoer

3f Reactie kamerbrief memo Brief minister stand van zaken leerlingenvervoer

3g Verslag evaluatie RAD 07-12-22

5a Ontwerp MJPB – gewijzigde NEA indexatie 2024

6a Ontwerp MJPB - BVO lasten begroting 2023-2024

7a Memo kaderbrief 2024 (geactualiseerde versie)

7b Kaderbrief 2024 (geactualiseerde versie)

8a Memo CONCEPT Ontwerp MJPB 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023

8b CONCEPT Ontwerp MJPB 2024-2027 incl. gewijzigde begroting 2023

 

Wanneer documenten voor u niet leesbaar zijn, kunt u contact opnemen met de vervoersorganisatie via info@vervoersorganisatie.nl