Bestuursvergadering BVO DRAN 6 oktober 2022

Deze vergadering vindt plaats bij de gemeente Westervoort van 15.00 tot 17.00 uur.

Agenda Bestuursvergadering BVO DRAN 6 oktober 2022

Verslag Bestuursvergadering BVO DRAN 6 oktober 2022

 

BIJLAGEN

4a Memo ingekomen stukken

4b Aanbiedingsbrief jaarverslag 2021

4c 2021 jaarverslag RAD

4d Rapportage Continue KTO AVAN Q2 2022

4e Duurzaamheid dgv Avan 1e helft 2022

4f Financiële Marap Q2 2022

4g Kwaliteit dgv Avan en malussen 1e helft 2022

4h Memo voorgangsrapportage BVO Lasten 2022

4i Planning vergaderingen BVO DRAN 

6a Laatboektoeslag evaluatie en besluitvorming

7a loosmeldingen evaluatie

8a Medereiziger evaluatie en besluitvorming

9a KTO klachtafhandeling 

10a VAV aanpassen ritreserveringstijden

10b RAD Advies Aanpassing vooraanmeldtijden

11a Opvangkosten vraagafhankelijk vervoer

11b Financiële Marap Q2 2022 Scenario opvangkosten WMO Q2

11c Financiële Marap Q2 2022 effect scenario opvangkosten Q2

 

Wanneer documenten voor u niet leesbaar zijn, kunt u contact opnemen met de vervoersorganisatie via info@vervoersorganisatie.nl