Bestuursvergadering BVO DRAN 7 juli 2022

Tot nader bericht vinden de bestuursvergaderingen digitaal plaats en zijn niet voor publiek toegankelijk.

Agenda Bestuursvergadering BVO DRAN 7 juli 2022

Verslag Bestuursvergadering BVO DRAN 7 juli 2022

BIJLAGEN

1a voorzitter BVO DRAN 

4a Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 

4b FInanciële Marap Q1 2022

4c Chauffeurstekort doelgroepenvervoer 

6a Memo vaststelling jaarrekening 2021

6c Controleverklaring jaarrekening BVO DRAN (w.g)

6e Jaarstukken 2021 BVO DRAN (gewaarmerkt)

7a Memo vaststelling MJPB 2023 - 2026 (incl. gewijzigde begroting 2022)

7b MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 

7c Reactienota zienswijze ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022

8-9d PERSBERICHT - Reizigers tevreden over het vervoer van Avan

8a Memo KTO Vraagafhankelijk vervoer

8b 220603 Jaarrapportage Klanttevredenheidsonderzoek VAV Avan

8c Infographic Avan - KTO Vraagafhankelijk Vervoer 2021 - 2022_21-06-2022

9a Memo KTO Routevervoer

9b 220517 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Routevervoer Avan

9c Infographic Avan - KTO routevervoer 2022_21-06-2022

Wanneer documenten voor u niet leesbaar zijn, kunt u contact opnemen met de vervoersorganisatie via info@vervoersorganisatie.nl