Bestuursvergadering BVO DRAN 24 maart 2022

Tot nader bericht vinden de bestuursvergaderingen digitaal plaats en zijn niet voor publiek toegankelijk.

Agenda bestuursvergadering BVO DRAN 24 maart 2022

Verslag bestuursvergadering BVO DRAN 24 maart 2022

Bijlagen 

3a memo bijlagen ingekomen stukken

3a Aanbiedingsbrief duurzaamheid doelgroepenvervoer Avan 2021

3b Aanbiedingsbrief kwaliteit en malus doelgroepenvervoer Avan 2021

3c Kwaliteit vervoer en malussen 2021

3d Memo Financiële gegevens BVO DRAN 2021

3e Financiële gegevens BVO DRAN 2021 - Afrekening gemeenten

3f Financiële gegevens BVO DRAN 2021 - Balans

3g Financiële gegevens BVO DRAN 2021 - Winst- en verliesrekening

5a Zero emissie 2024-2030 ambitie

5b Zero emissie brief gemeente concept versie 7 maart

5c BVO DRAN transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030 versie 7 maart

6a Ontwikkeling brandstofkosten, indexatie en voorschot

7a AB Memo CONCEPT Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022

7b AB CONCEPT Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022

7c Memo toelichting BVO lasten 2022

8a Opvangkosten vraagafhankelijk vervoer vanaf januari 2022

9a Mondkapjes en hygiëne maatregelen routevervoer Q1 2022

Wanneer documenten voor u niet leesbaar zijn, kunt u contact opnemen met de vervoersorganisatie via info@vervoersorganisatie.nl