Bestuursvergadering BVO DRAN 30 november 2023

Deze vergadering vindt digitaal plaats en is niet toegankelijk voor publiek

Agenda bestuursvergadering BVO DRAN 30 november 2023

Verslag bestuursvergadering BVO DRAN 30 november 2023

Bijlagen

3a Memo ingekomen stukken

3b Provincie uitstel aanvraag subsidievaststelling

3c 21005_Rapportage Continu KTO Avan Q3 2023_16-11-2023

3d Klantenonderzoek start LLV 2023

3e 231012 Mail Noodkreet zorgvervoer

3f Brief 231012 Noodkreet aan gemeenten zorgvervoer

3g 321031 Reactie brief zorgvervoer - KNV                   

3h Financiële MARAP Q3-2023

5a Memo Vraagafhankelijk vervoer eigen bijdrage indexatie 2024

5b Motie van het lid Bikker c.s. over voorkomen van de voorziene prijsstijgingen in 2024 in het regionaal openbaar vervoer

5c NEA-index_Eindrapport_kostenontwikkeling_taxivervoer_2023_-_2024

5d Bijl. 7.1 Rapportage Inactieve pashouders Valleihopper KTO_26-07-2023

6a Memo Wijzigen controleprotocol accountantscontrole en controleverordening BVO DRAN

6b Controleprotocol voor de accountantscontrole BVO DRAN

6c Controleverordening BVO DRAN