Bestuursvergadering BVO DRAN 23 februari 2022

Tot nader bericht vinden de bestuursvergaderingen digitaal plaats en zijn niet voor publiek toegankelijk.

Agenda Bestuursvergadering BVO DRAN 23 februari 2022

Verslag Bestuursvergadering BVO DRAN 23 februari 2022

BIJLAGEN: 

3a Memo ingekomen stukken

3b Begroting 2022 - pr. Gelderland

3c Bijdrage gemandateerde taak OV-Vangnet Q1 2022

3d Overweging en reflectie GR DRAN - KAN

3e Rapportage Continu KTO Avan Q4 2021

3f Vervoerskosten BVO DRAN Financiële Marap tot en met Q4-2021 

5a Memo DVG van duurzaam naar zero emissie

5b Notitie Zero emissie transitie en kostenontwikkeling

5c Doelgroepenvervoer BVO DRAN - GO-RAL vd STAAK

5d Van duurzaam naar zero emissie VAO 

6a Memo Platform Opdrachtgever Doelgroepenvervoer

6b Onderzoeks- en adviesrapport voor Platform Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer