Bestuursvergadering BVO DRAN 1 december 2022

Agenda Bestuursvergadering BVO DRAN 1 december 2022

Verslag Bestuursvergadering BVO DRAN 1 december 2022 

 

BIJLAGEN: 

3a Memo ingekomen stukken

3b Financiële MARAP Q3 2022

3c 21005_Rapportage Continue KTO Avan Q3 2022_25-10-2022

3d AVAN - Jaarverslag Klachtencommissie 2021

3e Platform Opdrachtgever Doelgroepenvervoer

3f Oprichting Platform Doelgroepenvervoer Nederlandse Gemeenten

3g Rapport ZE doelgroepenvervoer

3h Factsheet meting 1 ZE doelgroepenvervoer - april 2022 

3i 221003 Provincie Gelderland - Goedkeuring afrekening OV-vangnet brief 1

3j 221003 Provincie Gelderland - Goedkeuring afrekening OV-vangnet brief 2

3k Provincie begroting BVO DRAN repressief toezicht 

3l Scenarioprotocol veilig vervoer opleving corona v191022

3m Informatiebrief Aanpak wijziging Wgr. BVO DRAN 

3n Bijlage 1. Projectplan Implementatie Wijzigingswet Wgr. versie 13 juni 2022

3o Bijlage 2. Bijlage bij het projectplan Memo wijzigingen Wgr. versie 13 juni 2022

5a Memo Herziening procedure voorlopige jaarrekening 2022

6a Memo Kaderbrief 2024

7a Indexatie reizigersbijdrage 2023 WMO

8a Indexatie reizigersbijdrage 2023 medereiziger

9a NEA indexatie 2023 en cao loononderhandelingen

10a Brandstof 2022 coulance