Bestuursvergadering BVO DRAN 7 maart 2024

Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van gemeente Westervoort van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Agenda bestuursvergadering BVO DRAN 7 maart 2024

BIJLAGEN

3a Memo ingekomen stukken

3b 21005_Rapportage Continu KTO Avan Q4 2023_12-01-2024

3c 231204 Begroting 2024 Prov. Gelderland repressief toezicht

3d Doelgroepenvervoer duurzaamheid en zero emissie jaarrapportage 2023

3e Doelgroepenvervoer kwaliteit en malussen jaarrapportage 2023

3f Visio Grave ouders gemeentes en vervoersbedrijven IZ nieuwe schooltijden 2024-2025

3f1 240215 Visio Onderwijs Grave - verzoek tot heroverweging

3f2 Visio Grave antwoord op verzoek vervoersorg regio Arnhem Nijmegen

5a Memo BVO regeling wijzigingen

5b Aanbiedingsbrief colleges met reacties zienswijze

5c Zienswijze gemeente Overbetuwe

5d Wijzigingsbesluit Regeling BVO DRAN

5e Gewijzigde regeling BVO DRAN

5f Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen _ Lokale wet- en regelgeving

6a Memo Voorlopige Jaarrekening 2023 behandeling via mail in AB

7a Memo brief Rheden namens gemeenten regio Arnhem

7b Brief Rheden Aanloop begroting 2025 regio Arnhem

7c Reactie op brief Rheden Aanloop begroting 2025 gemeenten regio Arnhem

7d Knoppenplan (bijlage bij brief)

7e DEF Syntheserapport Financiële toekomst Avan_01-12-2020 (bijlage bij brief)

7f Woordenboek Indicaties (bijlage bij brief)

8a Memo Vraagafhankelijk vervoer eigen bijdrage indexatie 2025 MJPB

9a Memo CONCEPT Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024

9b CONCEPT Ontwerp MJPB 2025-2028 incl. gewijzigde begroting 2024

10a Zero emissie brede discussie memo

10b Zero emissie brede discussie notitie